Rüyalar: ‘bakraç görmek’

Bakraç

Bakraç

Rüyada bakraç görmek; iyi ve sevindiren haberler almaya işarettir. Rüyada içi su ile dolu bir bakraç görmek, bol rızka, bereketli işlere ve sevinçli haberlere işarettir. Rüyada temiz bir bakraç görmek; insanlara hayır ve iyilikleri olan bir kişiye işarettir. Bazen de rüyada bakraç görmek; hilekâr, zarar ziyancı veya zorluk ve meşakkatle kazancını sağlamaya çalışan insana işarettir.

Boyasız Göçük Düzeltme